slider

Zaměření


V současné době poskytujeme právní služby ve všech oborech práva, se zaměřením na právo obchodní, občanské, trestní, finanční a správní, a to jak formou právních porad a konzultací, tak i sepisem smluv a podání. Máme široké praktické zkušenosti z oblasti procesního, občanského, trestního i správního práva a běžně klienty zastupujeme v řízení před soudy i správními úřady.

Právní pomoc poskytujeme jak právnickým osobám, tak i osobám fyzickým, podnikatelům a občanům ve sféře práva občanského.

Právní služby ve všech zmiňovaných oborech jsou poskytovány v českém, anglickém a ruském jazyce.


Obchodní právo

 • Kompletní problematika obchodních smluv.
 • Zakládání a změny obchodních společností a družstev.
 • Zastupování společníků, akcionářů na valných hromadách.
 • Správa a vymáhání pohledávek.
 • Směnečné právo.
 • Nekalá soutěž.

Občanské právo

 • Nemovitosti a katastr nemovitostí.
 • Kompletní smluvní problematika.
 • Náhrada škody.
 • Zastupování ve sporných i nesporných civilních řízeních.

Finanční právo

 • Zastupování v daňovém a celním řízení.
 • Žaloby proti rozhodnutí finančních a celních úřadů.

Trestní právo

 • Obhajoba v trestních věcech se zaměřením na kauzy hospodářského charakteru.
 • Zastupování v přestupkovém řízení.
 • Zastupování poškozených v trestním řízení.

Správní právo

 • Poradenství v oblasti správního práva se zaměřením na právo stavební, zákon o lesích a právo životního prostředí, zákon o reklamě.
 • Zastupování ve správních řízeních.
 • Žaloby a zastupování v soudních řízeních proti správním orgánům.

logo1

Advokátní kancelář
JUDr. Tomáš Vymazal
Wellnerova 1322/3C
779 00 Olomouc

Kontakty:

  +420 581 200 576
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: jbcjayw


Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Vymazal ©