slider

O nás


Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Vymazala, Wellnerova 1322/3C, Olomouc poskytuje profesionální právní servis ve všech právních oblastech, se zaměřením na obchodní, správní a trestní právo. Naší prioritou je spokojenost klientů a samozřejmostí je maximální snaha o prosazení jejich oprávněných zájmů. Advokátní kancelář nabízí erudovanou pomoc pro firmy, občany, orgány statní správy i samosprávy.


Služby naší advokátní kanceláře zahrnují:


 • přípravy smluv, soudních a správních podání
 • kompletní firemní poradenství, včetně přípravy valných hromad a zastupování na nich
 • konzultace, zastupování při mimosoudních jednáních
 • zastupování v soudních řízeních, zastupování v rozhodčím řízení
 • zastupování před finančními, celními a stavebními úřady
 • právní rozbory a sepisy právních stanovisek
 • obhajoba v trestních věcech
 • právní služby v českém, anglickém a ruském jazyce


Náš tým • JUDr. Tomáš Vymazal

  advokát

  V roce 1996 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1996 vykonával praxi advokátního koncipienta, nejprve v advokátní kanceláři Novák, Hlína, Čejna a partneři v Přerově, posléze v letech 1997 - 1999 v advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák. Od roku 2001 do roku 2004 působil jako asociační advokát v advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák. V roce 2003 složil Státní rigorózní zkoušku na Univerzitě Karlově v Praze, v oboru občanské právo procesní - téma rozhodčí řízení. Od října 2004 vykonává advokátní praxi v samostatné advokátní kanceláři, původně v Přerově, od roku 2005 v Olomouci, aktuálně v sídle advokátní kanceláře na ulici Wellnerova 1322/3C.

  Poskytuje právní služby ve všech oborech se zaměřením na obchodní, správní, trestní, občanské, má široké znalosti procesního práva jak v oblasti trestního, tak i civilního a správního řízení. Právní služby poskytuje i v anglickém a ruském jazyce.
 • Iveta Ježková

  asistentka

  Absolvovala střední školu s vyznamenáním v roce 2007. Poté nastoupila jako asistentka v advokátní kanceláři Appl a Chytil, na pobočce v Olomouci, kde pracovala do listopadu roku 2009. Následně byla přijata na pozici asistentky do advokátní kanceláře JUDr. Tomáše Vymazala.
 • Mgr. Michaela Olivová

  advokátní koncipient

  V roce 2020 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Během studia působila v advokátní a insolvenční kanceláři v Přerově, absolvovala stáž na Okresním soudě v Přerově na trestním a občanskoprávním úseku. Věnovala se aktivitám zaměřeným na edukaci široké veřejnosti v právní oblasti – byla školitelkou spotřebitelského práva společnosti dTest. V součinnosti s Právnickou fakultou UP se podílela na vzdělávání dětí a mladistvých prostřednictvím projektu Law4life (Street Law). Byla členkou Studentské právní poradny Právnické fakulty UP, poskytující bezplatné právní poradenství lidem ze sociálně slabších skupin. V advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Vymazala působí od prosince roku 2019, nejprve jako právní praktikantka a od března roku 2020 jako advokátní koncipientka.  
 • Mgr. Michaela Adamusová

  advokátní koncipient

  V roce 2014 absolvovala magisterský studijní program právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Fakultě sociálních studií stejné univerzity také bakalářský studijní program mezinárodní vztahy a sociální antropologie. Před zahájením koncipientské praxe pracovala jako firemní právník v soukromém sektoru, právník v sociálních službách a jako odborný rada na Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí. Praxi advokátního koncipienta začala vykonávat ve společnosti MORAK, advokátní kancelář s.r.o. a následně od srpna 2022 působí v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Vymazala, kde se věnuje generální právní praxi se zaměřením na právo obchodních korporací, spornou agendu a rodinné právo.Spolupracující advokáti • Mgr. Petr Čubík

  spolupracující advokát

  Po absolvování studia na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci začal v roce 2004 vykonávat praxi advokátního koncipienta, a to nejprve v advokátní kanceláři JUDr. Julie Xinopulosové v Olomouci a následně v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Vymazala. Od roku 2007 poskytuje právní služby jako samostatný advokát ve všech oborech se zaměřením na právo občanské, obchodní a trestní. Znalosti v oblasti procesního práva využívá i v rámci činnosti rozhodce, kterou vykonává od roku 2005. V současné době rovněž působí v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Vymazala jako spolupracující advokát.
 • Mgr. Hana Líňová

  spolupracující advokát

  V roce 2010 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po dobu studií absolvovala například roční praxi v jedné z olomouckých advokátních kanceláří, zejména se zaměřením na občanské a obchodní právo. Krátce pracovala na exekutorském úřadě na pozici exekutorského koncipienta a v září 2010 nastoupila do advokátní kanceláře JUDr. Tomáše Vymazala jako advokátní koncipient. Od ledna roku 2014, kdy byla zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory, působí v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Vymazala jako spolupracující advokát, když vykonává praxi ve všech oblastech práva s bližším zaměřením na práva duševního vlastnictví, právo daňové, správní (zejména právo stavební a právní problematiku v oblasti reklamy), a právo obchodních korporací, včetně družstev.
 • JUDr. Lukáš Janák

  spolupracující advokát

  V roce 2010 absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 2013 studium na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Po dobu studií vykonával praxi v jedné z olomouckých advokátních kanceláří. Od roku 2010 začal vykonávat praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři Mgr. Tomáše Cimboty, kde po zápisu do seznamu advokátů České advokátní komory v roce 2016 působil jako zaměstnaný advokát. Od roku 2017 působil jako zaměstnaný advokát v advokátní kanceláři JUDr. Petry Langerové, Ph.D., LL.M. Od února 2022 působí v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Vymazala jako spolupracující advokát, praxi vykonává ve všech oblastech práva s bližším zaměřením na právo občanské (především převody nemovitých věcí, sporná agenda), obchodní a trestní.

logo1

Advokátní kancelář
JUDr. Tomáš Vymazal
Wellnerova 1322/3C
779 00 Olomouc

Kontakty:

  +420 581 200 576
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: jbcjayw


Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Vymazal ©