slider

Přípustnost a podmínky použití lokalizačních údajů v trestním řízení

Se stále větším využitím internetových aplikací používaných ke komunikaci, sjednávání obchodů, platbám bankovním i nebankovním se nabízí řada nových důkazů, které mohou být využity v soudním řízení, a to jak civilním, tak zejména trestním. V tomto rozboru se pokusíme popsat současnou situaci, kdy opatřování a používání důkazů orgány činnými v trestním řízení, souvisejících s používáním internetových aplikací, probíhá zcela živelně a podle našeho názoru i v rozporu s existující právní úpravou. Jedná se tak o důkazy neúčinné, z kterých by nemělo být čerpáno, přesto se tak, i přes námitky, zcela běžně děje.

Pokračovat ve čtení

Riskantní postavení členů statutárních (a jiných) orgánů podle zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Členové orgánů obchodních korporací, zejména tedy členové statutárních orgánů budou od 1.1.2014 vystaveni dalšímu riziku spojenému s výkonem funkce v obchodní společnosti nebo družstvu, obzvláště pokud budou tyto subjekty v obtížné ekonomické situaci. Netřeba zmiňovat, že počet obchodních společností, které se nacházejí na hranici bytí a nebytí, v současné době neklesá. Jestliže bude hlavním zájmem členů orgánů společnosti vyhnout se riziku náhrady škody a dalších postihů podle zákona o obchodních korporacích, je možno podle mého názoru očekávat další vlnu insolvenčních návrhů a prohlášených úpadků.

Pokračovat ve čtení

Jaké pohledávky mohou být předmětem notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti?

V nedávné době jsem se setkal s poměrně překvapivým rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě, který rozhodoval o odvolání povinného proti usnesení Okresního soudu v Bruntále, jímž byla nařízena exekuce na majetek povinného podle notářského zápisu sepsaného notářem podle § 71b odst. 1 a 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Pokračovat ve čtení

Gigantické důkazy pro obnovení procesu s řidičem Smetanou

Roman Smetana, který byl odsouzen za poničení předvolebních plakátů politických stran, si nyní evidentně užívá již více než 15 minut pověstné Warholovské slávy. Každý jeho další krok je jistě motivován hlavně snahou vyvolat další mediální pozornost, což však neznamená, že by i zjevný provokatér neměl obdržet garantovanou porci spravedlnosti.

Pokračovat ve čtení

Lessy is over?

Všechny skutečnosti v současnosti nasvědčují tomu, že se alespoň v dohledné době dosavadní prezident Petr Lessy na své křeslo policejního prezidenta nevrátí. Sociální demokraté tak opět mají příležitost vykřikovat do médií absurdity přirovnávající situaci pana Lessyho ke komunistickému převratu v roce 1948. Každému soudnému člověku je však jasné, že pouze ztratili účinného pomocníka v žabomyších válkách s vládou, a proto bude možná zajímavé podívat se na to, zda je pro opozici tato karta ztracena navěky, nebo přinejmenším z pohledu blížících se voleb.

Pokračovat ve čtení

  • 1
  • 2

logo1

Advokátní kancelář
JUDr. Tomáš Vymazal
Wellnerova 1322/3C
779 00 Olomouc

Kontakty:

  +420 581 200 576
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: jbcjayw


Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Vymazal ©