slider

Lessy is over?

Všechny skutečnosti v současnosti nasvědčují tomu, že se alespoň v dohledné době dosavadní prezident Petr Lessy na své křeslo policejního prezidenta nevrátí. Sociální demokraté tak opět mají příležitost vykřikovat do médií absurdity přirovnávající situaci pana Lessyho ke komunistickému převratu v roce 1948. Každému soudnému člověku je však jasné, že pouze ztratili účinného pomocníka v žabomyších válkách s vládou, a proto bude možná zajímavé podívat se na to, zda je pro opozici tato karta ztracena navěky, nebo přinejmenším z pohledu blížících se voleb.

Z dostupných informací lze usuzovat, že z formálního hlediska ministr vnitra provedl krok, který je přípustný podle zákona o služebním poměru bezpečnostních sborů a že dokonce nemohl konat jinak. Jakmile bylo ministrovi vnitra oznámeno zahájení trestní stíhání Petra Lessyho ze dvou trestných činů, jichž se údajně měl dopustit vůči jeho kolegovi a dokonce způsobem, který lze označit jako veřejný, bylo podle zmiňovaného zákona nutností rozhodnout o propuštění policejního prezidenta.

Ponechávám nyní stranou, nakolik je obvinění účelové, jak tvrdí pan Lessy a zda trestní řízení dopadne pro něj příznivě, nebo naopak dojde k prokázání jeho viny. Zákon totiž umožňuje ukončit služební poměr i v případě, že není zcela najisto postaveno, že dojde k odsouzení příslušníka policie, ale postačí, že se dopustí jednání, které je vymezeno jako některý z trestných činů vyjmenovaných v trestním zákoníku a současně se jedná o čin schopný ohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru.

Jestliže se měl Petr Lessy dle obvinění dopustit trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby a pomluvy v souvislosti se svým služebním poměrem a navíc údajně proti jednomu z kolegů, je logické, že i podmínka ohrožení pověsti bezpečnostního sboru může být naplněna. Proto se zdají být zákonné důvody pro propuštění policejního prezidenta po formální stránce naplněné. Z rychlosti, s jakou bylo rozhodnuto ministrem vnitra o propuštění policejního prezidenta, zároveň nelze dedukovat, že by se ministr hodlal jakkoliv zabývat oprávněností vznesených obvinění, ale naopak že tato bere jako holý fakt.

Je však nepochybné, že pan Lessy využije veškeré možnosti, aby toto rozhodnutí zvrátil. V médiích proběhla zpráva, že bude podávat proti rozhodnutí o propuštění tzv. rozklad, tedy odvolání proti rozhodnutí ministra vnitra, o němž bude, pro laika poněkud nepochopitelně, rozhodovat opět tento ministr. To je však i v jiných případech rozhodování vrcholných orgánů státní moci běžné a v praxi jsem zažil situaci, kdy bylo rozkladu vyhověno, přestože rozhodoval de facto stejný orgán znovu. V tomto případě si však dovolím předpokládat, že nebudou vypsány příliš vysoké kurzy na to, že se svým rozkladem pan Lessy uspěje, i když jistě snese za pomocí svého právního zástupce řadu právních i skutkových argumentů vyvracejících to, co je napsáno v rozhodnutí Generální inspekce bezpečnostních sborů o zahájení trestního stíhání.

Důležité je rovněž časové hledisko, protože propuštění policejního prezidenta bude podle mého mínění mediálně zajímavé a významné maximálně v řádu několika týdnů. O odvolání (rozkladu) se má rozhodnout do 90 dnů, bude tedy zajímavé sledovat, zda bude přezkoumáno až v této maximálně přípustné lhůtě. Jestliže jeho odvolání vyhověno nebude, dostane příležitost napadnout rozhodnutí u soudu, kde není pochyb o tom, že oprávněnost a důvody pro propuštění policejního prezidenta budou detailně rozebrány a řádně přezkoumány.

To však může být již zcela jiný příběh. Nelze totiž zapomenout ani na souběžně běžící trestní řízení, jež může mít rovněž podstatný vliv na posouzení oprávněnosti okamžitého propuštění policejního prezidenta z funkce.

JUDr. Tomáš Vymazal

logo1

Advokátní kancelář
JUDr. Tomáš Vymazal
Wellnerova 1322/3C
779 00 Olomouc

Kontakty:

  +420 581 200 576
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: jbcjayw


Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Vymazal ©